семейство

Една съвременна приказка

Той има силни чувства, тя го харесва като визия, излъчване и прекрасната му усмивка..